Известување и пријавување за јунска испитна сесија 2020 год.