Физичката дистанцираност не значи и емоционална дистанцираност – доц. д-р Ана Чучкова