Активности на Претседателот на Сенатот на МСУ, проф. д-р Васко Стамевски