Доделување на награди, шаховски турнир „Державин“ – 2019