Доделени сертификатите на учесниците на обуките за Европско финансирање и Европски програми

Интервью с парапланеристом Борьяном Йовановским
22 June 2019
Парапланерист Борьян Йовановски занял второе место в мировом рейтинге
5 July 2019

Доделени сертификатите на учесниците на обуките за Европско финансирање и Европски програми


Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола, заедно со Асоцијацијата „Обединети Бизнис Клубови“ од Софија, Р. Бугарија, организираа обуки за подготовка на проекти за Европско финансирање преку Европски програми, поделени во пет делови, кои почнаа да се одржуваат од 18-ти мај и завршија денес, со доделување на сертификати на учесниците.