Дипломираше првата генерација студенти за две дипломи

Делегација од МСУ во посета на „П. П. Семјонов Тан-Шански“
16 јануари 2019
Шаховски турнир на МСУ – 2019 година
26 јануари 2019

Дипломираше првата генерација студенти за две дипломи

Денес, 22-ри јануари, во Тамбов, Русија првата генерација на студенти запишана по програмата за две дипломи дипломираше на Тамбовскиот државен универзитет “Г. Р. Державин”, на катедрата за Финансии и банкарско работење.

Нашиот партнерски универзитет од Тамбов во 2018-та година го прослави својот 100-годишен јубилеј.