Дипломираше првата генерација студенти за две дипломи