Даниела Цонева, Галја Павлова, Татјана Цветанова и Јаница Недева од Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“ во посета на МСУ во рамки на Еразмус+ програмата

Mеѓународен Славјански Универзитет и Институтот за култура и уметност со нов проект
1 август 2022
Потпишан договор за соработка со ЈП „Национални шуми“
23 август 2022

Даниела Цонева, Галја Павлова, Татјана Цветанова и Јаница Недева од Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“ во посета на МСУ во рамки на Еразмус+ програмата

Галја Павлова, Татјана Цветанова и Јаница Недева од Секторот за докторски студии во Великотрновскиот универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“ од Бугарија и Даниела Цонева од Секторот за научни и проектни активности, деновиве се во посета на Меѓународен Славјански Универзитет во рамките на програмата Еразмус+, во делот на мобилност за административен кадар.

Тие го посетија и комплексот на МСУ на Преспанското Езеро – Mayberry Lake каде остварија средба со Еразмус+ координаторот на МСУ, м-р Михаела Ѓорчева.