Босанската академија на науките и уметностите „Кулин бан“ му додели сребрена плакета на нашиот професор Хаџиб Салкиќ

Продолжуваат активностите на младинската размена за Erasmus+ проектот “Tolerance and Harmony Through Film and Photography“
28 август 2021
Повик за конференција „Света Људмила во словенската и централноевропската култура“
31 август 2021

Босанската академија на науките и уметностите „Кулин бан“ му додели сребрена плакета на нашиот професор Хаџиб Салкиќ

Босанската академија на науките и уметностите „Кулин бан“ денес на нашиот професор Хаџиб Салкиќ му додели сребрена плакета за значаен придонес во активностите и работата на академијата.

Проф. д-р Хаџиб Салкиќ предава група предмети на Факултетот за информатика при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.

На истиот настан за почесен член на Босанската академија на науките и уметностите „Кулин бан“ беше избран поранешниот претседател на Хрватска и последниот претседател на Претседателството на Југославија, Стипе Месиќ.