Ајфер Ондаш и Намик Кемал Ондаш од Универзитетот Фират од Елазиг во посета на МСУ во рамки на Еразмус+ програмата