278 години од раѓањето на големиот руски поет Г. Р. Державин

Д-р Хатиџе Аслан од Универзитетот Фират од Елазиг во посета на МСУ
8 јули 2021
Професори од МСУ избрани за членови на советот на НАИМ
14 јули 2021

278 години од раѓањето на големиот руски поет Г. Р. Державин

Денес прославуваме 278 години од раѓањето на големиот руски поет Г. Р. Державин! На денешен ден 1743 година роден е Г. Р. Державин – истакнат руски поет кој важел за најголем пред Пушкин.

Державиновите најпознати дела се одите, посветени на царицата и други дворјани. Во негова чест е именувана нашата високообразовна установа Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе и Битола.