Затворање на 19-тиот Светски фестивал на студенти и млади во Сочи