Започна 8-миот меѓународен фестивал „Друзья, прекрасен наш союз!“