Вработени од МСУ како дел од проектот „Алтернативно туристичко искуство – алтернативно патување“ АЛТЕР ТРИП