Во МСУ се одржа петтата Меѓународна научна конференција