Во МСУ – Битола се одржа јавна трибина „Влијанието на загадувањето во Битола”