Уште еден наш студент со признаена диплома во Обединетото Кралство