Тројца претставници од МСУ на Меѓународен симпозиум на тема „Социјалната средина и личноста“ во Тамбов