Студентите од Славјански на интернационален фестивал во Варна