Студентите од Славјански го посетија нашиот партнерски универзитет од Липецк, Русија