Летна школа „Од заедничкото на културите кон взаемно економско влијание и соработка“