Студенти од МСУ учествуваа во меѓународниот проект „Убавината во различностите“