Студенти од МСУ се дел од младинска конференција во Солун, Грција