Студенти од МСУ на пролетен фестивал во Ќиќевац, Србија