Претставници од МСУ гостуваа на поетски собир во Врање