Студенти од МСУ на гастрономски фестивал „Кукарекино“ во Тамбов