Студенти од Факултетот за психологија при МСУ во посета на Агенцијата за вработување во Битола