Студенти од Факултетот за правни науки во едукативна посета на Криминалистичкиот музеј во Идризово

Славјански на осмиот роденден на Дневниот центар за лица со попреченост – Свети Николе
19 декември 2018
Студенти од Факултетот за безбедносно инженерство во едукативна посета во Водовод – Битола
21 декември 2018

Студенти од Факултетот за правни науки во едукативна посета на Криминалистичкиот музеј во Идризово

Денес студенти од Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беа во едукативна посета на Криминалистичкиот музеј во Идризово. Во музејот, кој е единствен од таков вид во Македонија, се изложени над 3000 експонати од тешки кривични дела кои се извршени на овие простори.