Средба со раководството на Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана