Славјански со вредни донации во ЈУ „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола