Славјански на отворен ден во гимназија СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе