Славјански дел од тимот на иднината на форумот „Русија – земја на можности“ во Москва