Семих Салџан од Универзитетот Бинали Јилдирим од Ерзинџан во посета на МСУ во рамките на Еразмус+