Се одржа настанот „Смеењето како терапија“ со Марјан Ѓорѓиевски