Се одржа вебинарот „Рефлектирање на потсвеста врз соништата“