Се одржа вебинарот „Рефлектирање на потсвеста врз соништата“

Промовирана збирката афоризми „Сизифе, смени го врвот“ на МСУ во Свети Николе
27 мај 2021
Потпишан Договор за соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац
28 мај 2021

Се одржа вебинарот „Рефлектирање на потсвеста врз соништата“

На 26 мај 2021 со почеток од 20.00 часот во рамките на платформата за психолошка поддршка се одржа вебинарот „Рефлектирање на потсвеста врз соништата“. Вебинарот го водеа д-р Вангелица Гаврилова, професорка на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Димитра Цилевска, наша дипломирана студентка и психолог. На настанот учество земаа повеќе од 300 учесници.

На вебинарот се дискутираше за потсвеста и нејзината улога во функционирањето на една личност. Теоретскиот дел на вебинарот беше надополнет и зачинет со креативен практичен дел.