Се одржа вебинарот на тема „Предизвици во образованието и родителството на надареното дете“