Се одржа шестото предавање од ППП – „Типови на личност“ од проф. д-р Сашо Кочанковски