Се одржа предавањето на тема „Креативниот и иновативниот потенцијал во функција на лидерството“ од Летната лидерска школа