Се одржа последниот вебинар од Платформата за психолошка поддршка на МСУ