Се одржа петтото и последно предавање од Зимската лидерска школа со проф. д-р Mенде Солунчевски, проф. д-р Трајанка Макревска и проф. д-р Снежана Малцов