Се одржа осмото предавање од ППП – „Инклузивна училница – Од теорија до пракса“ од доц. д-р Горица Поповска Налевска