Се одржа и вториот дел од вечерните дискусии на теми од психологијата