Рекорден број на учесници на четвртиот дел од вечерните дискусии на теми од психологијата со доц. д-р Ана Чучкова