Работен состанок со ректорката на Високата школа за телекомуникации и пошти од Софија, Бугарија