Промовирана книгата „Застапеност на психолошкото во Законот за заштита на децата на РСМ“ од м-р Андријана Паскоска и проф. д-р Мирослав Пендароски

Конкурс за трансфер и упис на студенти на прв циклус на студии на акредитираните студиски програми во учебната 2021/2022 година
19 јануари 2022
Шаховски турнир Славјански 2022
27 јануари 2022

Промовирана книгата „Застапеност на психолошкото во Законот за заштита на децата на РСМ“ од м-р Андријана Паскоска и проф. д-р Мирослав Пендароски

Успесите на нашите студенти се и наши успеси! Застапеност на психолошкото во законот за детска заштита во земјава е тема на книгата на м-р Андријана Паскоска и проф. д-р Мирослав Пендароски, која месецов беше промовирана во Битола.

Книгата е екстензија на магистерскиот труд на нашата студентка м-р Андријана Паскоска, а коавтор е проф. д-р Мирослав Пендаровски од Факултетот за психологија при Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.

Промотор на книгата беше проф. д-р Марија Котевска-Димовска, психолог, гешталт психотерапевт.