Професори и експерти од пет држави дискутираa за предизвиците во управувањето со човечките ресурси