Проф. д-р Сашо Кочанковски – Психолошка помош и поддршка во време на вонредна сосотојба