Проф. д-р Јордан Ѓорчев зема учество на научната конференција „Образование во XXI век во состојба на неизвесност: традиционализам, иновации, мулти-векторност на развојот“