На МСУ во Свети Николе отворена изложбата „Есенските бои на Македонија“