Проф. д-р Димитар Димитров, доц. д-р Владимир Владов и проф. д-р Христо Бонџолов во посета на МСУ во рамките на Еразмус+ програмата